İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Rapor

thumb-1

İmar Planına esas Jeolojik Jeoteknik etüt Raporlar
 

Öncelikle olarak çok fazla karışıklığa neden olan bir konuya değinelim: Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu demek, Zemin Etüdü demek değildir.
 
Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu; Plana Esas Malatyada Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt çalışmaları sonucu düzenlenen raporlarda yerleşim ve yapılaşmaya uygun görülen alanlar (UA), eğimi %5’i geçmeyen tabii sahalar bu kategori içinde değerlendirilir. Önlem alınması suretiyle yerleşime uygun görülen Önlemli Alan (ÖA) ile dolgu sahalar bu kategori içinde değerlendirilmez.
 
Şişme ve/veya yüksek oturma potansiyeli bilinen zeminler, dolgu zeminler, yumuşak, gevşek veya organik madde içeren zeminler ile kütle hareketi tehlikesi (heyelan, kaya düşmesi vb.) olan sahalar bu kategori içerisinde değerlendirilmez.
 
Plana Esas Malatya Jeolojik Jeoteknik ve Mikro bölgeleme Etüt Raporlarında yerleşime uygunluk değerlendirmesinde, yapı inşasında sakınca görülmeyen (varsa gerekli önlemler alınarak) ve temel tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin; araştırma çukurları, sondajlar, jeofizik araştırmalar, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenebildiği sahalar bu kategori içinde değerlendirilir.
 
Malatya Zemin ve Temel Etüt Raporu ise;  Her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren, bu Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına göre hazırlanan rapordur.


 

Etiketler : İmar Planına Esas Jeolojik JeoteknikEtüt Rapor

Malatya Sondaj Malatya Karot Malatya Zemin Etüdü Maden Malatya Mıcır Taş Ocağı ve Kum Ocağı